Excursie IVN

Foto van auteur
Geschreven door: J.P. Beintema

 

Op zaterdag 3 februari ben ik op pad geweest met de groep cursisten die een vogelkijkcursus voor beginners volgt. Het was onze eerste tocht waar we het veld in gingen om eenden en ganzen te spotten. Onder leiding van enthousiaste gidsen gingen we voorzien van vogelboeken, telescopen en verrekijkers naar Kornwerderzand en de Workumerwaard. We hebben een prachtige dag gehad met veel uitleg. Aan het eind van de tocht nog een torenvalk die dichtbij een prooi zocht. We zagen vandaag: kuifeenden, de grote zaagbek, toppers, wintertaling, smienten, futen, slobeenden, kieviten, goudplevieren, wulpen, de bruine kiekendief en de torenvalk.